Beheer

Bestuur

In tegenstelling tot de meeste andere liefdadigheidshofjes kent de Rusthof geen regenten.

Vanaf de oprichting is het Hofje bestuurd door het bestuur van de Vereniging (sinds 1980 Stichting) Rusthof.

Vergaderd wordt in een eenvoudige bestuurskamer op de begane grond van de beheerderswoning.


Contact:

secretaris van het bestuur

Anne-Helene Borgts-Kooijmans
p/a Parkstraat 41

2514 JD ’s Gravenhage

e-mail:info@hofjerusthof.nlBeheerster

Voor het dagelijkse reilen en zeilen op de hof is de beheerster verantwoordelijk.

Tevens houdt zij drie maal per week spreekuur om de bewoonsters zo nodig met raad en daad bij te staan.


Contact:

Mevrouw J.E.L. Wanders-Lem

Parkstraat 41

2514 JD ’s Gravenhage


Donaties

Het moge duidelijk zijn dat het onderhoud van de huisjes en de tuin veel geld kost.

Voelt u zich aangesproken om bij te dragen aan de instandhouding van dit mooie hofje dan kunt u een donatie storten op rekening NL03INGB0000408724 t.n.v. Stichting Rusthof te ’s Gravenhage o.v.v. “donatie”.